home

#ReceptaNaLubuskie

 

1. BEZPIECZEŃSTWO POLSKICH RODZIN

2. BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE

3. OCHRONA ROLNICTWA

4. ROZWÓJ GOSPODARCZY#ReceptaNaLubuskie | DOM - RODZINA - ROZWÓJ

Aktualności

ŻYCIORYS
Elżbieta Płonka

 

Elżbieta Płonka z domu Stolarczyk urodziła się 5 listopada 1951 r. w Bogatyni. Ukończyła studia medyczne na Akademii Medycznej we Wrocławiu uzyskując specjalizację z zakresu medycyny chorób wewnętrznych oraz medycyny rodzinnej.
Lekarka, pracowała jako pełniący obowiązki kierownika pracowni testów w wojewódzkim Sanepidzie we Wrocławiu, pracowała również w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa, w szpitalu i przychodni we Wrocławiu, kierownik gminnego ośrodka zdrowia w Lubniewicach, przewodnicząca regionalnego sekretariatu ochrony zdrowia NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim, od przeszło 20 lat praktykuje jako lekarz w zespole lekarzy rodzinnych.
Polityk, samorządowiec, była radna miasta Gorzowa Wielkopolskiego, senator IV kadencji, radna sejmiku województwa lubuskiego w latach 2002-2014 r. oraz od 2018 r., były wicemarszałek województwa lubuskiego, doradca wojewody lubuskiego do spraw ochrony zdrowia, zastępca przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds. Orzeczenia o Zdarzeniach Medycznych, obecnie poseł na Sejm RP VIII kadencji uzyskany w 2019 roku po objęciu mandatu w miejsce Elżbiety Rafalskiej.
Społecznik, była jednym z współzałożycieli Gorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna (obecnie Centrum Pomocy Człowiekowi im. Jana Pawła II) i Stowarzyszenia Hospicjum Świętego Kamila, zasiadała w Zarządzie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Kas Chorych oraz pełniła funkcję prezesa Oddziału Gorzowskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
W trakcie trwania IV kadencji Senatu była zastępczynią przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, członkinią Komisji Nauki i Edukacji Narodowej, Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu, Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich, Komisji Spraw Zagranicznych Integracji Europejskiej. Należała do dwóch grup bilateralnych: polsko-chińskiej i polsko-hiszpańskiej.
W trakcie trwania VIII kadencji Sejmu członkini Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
W 2018 roku otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. Mężatka, ma dwoje dzieci.