Nowa droga w powiecie

Bardzo się cieszę, że powstają nowe drogi na terenach wiejskich. Dla mieszkańców wsi są to kluczowe tematy i w znacznym stopniu ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Bardzo cieszy mnie informacja że w najbliższym czasie powiat gorzowski zrealizuje drugi etap tej drogi i w wyraźny sposób ułatwi komunikację mieszkańcom Ściechowa, Gajewa, Stawu, Kozin i wielu innych mieszkańców północnej części gminy Lubiszyn.